La vigilància i la ràpida destrucció de les palmeres afectades és imprescindible per tal d’evitar la dispersió de la plaga

El Morrut és un coleòpter de la família dels curculiònids. Originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia, que s’ha estès de forma continuada per altres zones de clima temperat, colonitzant diferents espècies de palmeres. Les primeres aparicions a l’estat espanyol l’any 1995 es produïren a les províncies de Granada i Màlaga i posteriorment va ser detectat el 2004 a la Comunitat Valenciana. El 2005 s’ha produït una forta expansió de la plaga, ja que s’han estès els focus andalusos, s’ha citat a Múrcia i s’han registrat molts focus a les 3 províncies valencianes que ha obligat a l’arrencament i destrucció de les nombroses palmeres afectades. A finals de desembre s’ha localitzat un primer focus a Catalunya, a la localitat del Vendrell.

Espècies afectades

El insecte colonitza moltes espècies de palmeres. En la seva zona d’origen afecta al Cocus nucifera i Elaeis guineensis. A la zona mediterrània afecta principalment a Phoenix canariensis i també a Phoenixdactylifera, la més estesa al nostre territori. Les menys afectades són les del gènere Washingtonia.

Descripció i Biologia

L’adult mesura de 2 a 5 cm, és de color vermellós i esta dotat d’un pic allargat característic. Al tòrax té unes taques arrodonides fosques molt visibles. Els èlitres que protegeixen les ales, són del mateix color i presenten línies estriades de color negre. Els adults poden desplaçar-se volant o trepant des del sòl fins a les copes de les palmeres.
Es distingeixen de les erugues de Paysandisia archon, lepidòpter que també afecta les palmeres, de forma més allargada i dotades de falses potes.
La pupa, també groguenca està protegida d’un capoll cilíndric de 4 a 6 cm, el qual construeix la larva amb la fibra que amassa de la pròpia palmera. Es pot localitzar a la base de les palmes.
Els ous són de forma ovalada, d’un color blanquinós i brillants; les femelles posen de 300 a 400 ous, al teixit tendre de la corona i a les ferides del tronc.
El cicle complet, d’ou a adult, té una durada entre 3 i 4 mesos. Els adults no solen abandonar la palmera fins que està totalment destruïda. Poden tenir vàries generacions dintre del mateix exemplar on poden conviure de forma gregària tots els estadis de l’insecte.
Les larves es desenvolupen dins de la palmera i poden superar els 5 cm en l’últim estadi. Són àpodes, piriformes, de color groguenc i amb una càpsula encefàlica de color marró fosc brillant, dotada d’unes fortes mandíbules.
Els adults quan surten del tronc, realitzen vols per a colonitzar altres palmeres, preferentment les que tenen ferides.

Símptomes i danys

És molt difícil detectar la presència de la plaga dins de les palmeres, per la qual cosa cal recórrer a aparells acústics especialitzats. Els símptomes externs es manifesten en un assecament de les fulles centrals de la corona. Quan avança l’atac les fulles centrals engrogueixen i es marceixen, de forma que en poques setmanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada, originant la mort de la palmera.

Mitjans de lluita

A causa que els tractaments insecticides són poc eficaços, per aconseguir un control eficaç, és bàsica la ràpida detecció dels focus per tal de procedir a l’arrencament i destrucció de les palmeres afectades i evitar la dispersió de la plaga. Tot i que el Servei de Sanitat Vegetal ha col·locat trampes per a detectar la possible presencia d’aquest insecte a Catalunya, és molt importantla col·laboració dels professionals del sector que han de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal qualsevol sospita de palmeres afectades. A causa de la perillositat d’aquesta plaga, el MAPA ha publicat diverses Ordres en les quals s’obliga a què per circular per l’Estat espanyol les palmeres vagin emparades pel Passaport fitosanitari CE que garanteixi estan lliures d’aquesta i altres plagues, entre elles la Paysandisia archon, ja present a Catalunya. És obligatori per tant adquirir les palmeres emparades pel Passaport fitosanitari CE.Com a mesures preventives, cal evitar ferides i podes a les palmeres, especialment a l’estiu. També és aconsellable protegir les ferides amb màstic o tractar-les amb un insecticida.

 


Cal vigilar les Palmeres, en especial les Canàries
El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), de recent introducció al nostre territori, produeix danys d’importància a diferents espècies de palmeres fins arribar a produir la seva mort.

A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera). A Catalunya, fins ara la pràctica totalitat de les palmeres afectades han estat canàries.

 

Tractaments fitosanitaris preventius

Cal tractar periòdicament (cada 2-3 mesos) les palmeres canàries de les zones afectades mitjançant polvorització gruixuda o a raig a la copa. És fonamental dipositar el producte a la part interna de la base de les fulles, i molt especialment a l’ull.

Sanejament de palmeres recuperables

Les palmeres que vulgue intentar salvar, cal que siguin inmediatament sanejades eliminant les parts afectades fins arribar a les parts sanes. Un cop sanejades, cal fer inmediatament un tractament fitosanitari, i posteriorment tractaments periòdicament.

Eliminació de palmeres mortes

S’han d”eliminar i destruir les parts afectades per la plaga, mitjançant trituració. Les restes s”han de dipositar en els punts oficials establerts, els quals els podeu consultar a l”ajuntament o al web del DAR.

Les palmeres que adquiriu han d”anar acompanyades de passaport fitosanitari CE.

Cal garantir que les palmeres estan lliures de plaga.