Tractaments fitosanitaris amb polvorització i Endoteràpia

Diagnosi i Control de totes les PLAGUES i MALALTIES que afecten al teu jardí o entorn de casa de teva.

Processionària del pi

Anti-mosquits

Anti puces i paparres

Assecada del xiprer

Morrut de la palmera

Tomicus perforador del pi