maquina_endoterapia2

Sistema dissenyat per a treballar a molt baix volum, de l’ordre de mil·lilitres, sense que vagi en detriment de la seva eficàcia. No obstant això, també permet la injecció d’alts volums de producte en certes espècies, com les palmeres, però sense forçar la seva absorció a causa del seu sistema d’injecció a flux discontinu que evita provocar danys en el seu sistema vascular.

Funciona amb aire comprimit i és el més complex de tots els sistemes, però és l’equip més ergonòmic, ja que tots els seus components es col·loquen estratègicament en un cinturó de treball.

En la part posterior central es troba el tanc d’aire comprimit, que és l’encarregat de donar pressió al sistema. A banda i banda del tanc es troben les ampolles en les quals es diposita el producte a injectar. Tot aquest sistema funciona gràcies a uns reguladors que són els encarregats d’equilibrar la pressió interna així com la pressió de treball.

 

Al final del sistema es troba la pistola, que fa d’interfase entre l’equip i l’arbre i permet injectar dosis molt precises gràcies al seu èmbol dosificador. En tot moment es pot controlar la pressió interna de l’arbre gràcies a un manòmetre que porta incorporat la pistola, així es poden evitar possibles danys mecànics en l”arbre.

Utilitza la tecnologia Endoplug per a les injeccions, aquest és un catèter que permet la injecció del producte d’una forma neta i eficient.

Sistema pensat per arboricultors per fer grans treballs de Endoterapia, ja que permet tractar un elevat nombre d’arbres en un dia.